Podmínky užití

Podmínky užití
Vstupem na tyto webové stránky a jejich následným prohlížením a po seznámení se s Podmínkami užití potvrzujete, že jste si je přečetli, pochopili je a bez výhrad jste přijali ve znění všech zveřejněných změn, a že s nimi souhlasíte. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že si vyhrazujeme právo tyto podmínky upravovat dle svého uvážení a zveřejňovat aktuální verzi na této stránce. Proto Vám doporučujeme tyto Podmínky používání pravidelně pročítat a seznamovat se se všemi změnami.

Veškerý obsah této internetové stránky je chráněn autorskými právy. Její obsah si můžete stáhnout pouze pro své osobní použití pro nekomerční účely, ale není povoleno provádět žádnou úpravu nebo další reprodukování obsahu. Tento obsah nesmí být jinak kopírován ani používán.

Vlastníci této stránky se v rozumné míře vynasnaží na tuto internetovou stránku umisťovat aktuální a přesné informace, ale neposkytují žádná ujištění, záruky nebo zajištění co do přesnosti, aktuálnosti, nebo úplnosti poskytnutých  informací.

Vlastníci této stránky nezodpovídají za žádné škody nebo újmy způsobené Vaším přístupem, nebo neschopností přístupu k této internetové stránce, nebo z Vašeho spolehnutí se na jakékoliv informace poskytnuté na této internetové stránce.

Tato internetová stránka může poskytovat zmínky a odkazy na další stránky, ale vlastníci této stránky nenesou žádnou odpovědnost za obsah takovýchto dalších stránek a nebudou odpovědni za žádné škody nebo újmu na základě takovéhoto obsahu. Jakékoliv odkazy na další stránky jsou poskytnuty pouze pro pohodlí uživatelů této internetové stránky.

Odesílatel jakéhokoliv sdělení na tuto internetovou stránku nebo jinak vlastníkům této stránky je odpovědný za její obsah a za obsažené informace, včetně jejich pravdivosti a přesnosti.

 

Obraťte se na nás s případnými dotazy.

Pokud budete mít jakékoli dotazy k tomuto oznámení nebo k jakékoli části našich služeb, můžete se na nás obrátit zasláním e-mailu na kontaktní email info@penzionulazni.cz nebo tak, že nám napíšete na adresu Penzion U lázní, Komenského 641, 788 15 Velké Losiny.

Tento dokument byl naposledy aktualizován 19. 5. 2018.