Oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů

Níže uvedené oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak můžeme shromažďovat a používat informace, které poskytnete. Toto oznámení o ochraně osobních údajů platí pouze pro informace shromažďované online prostřednictvím našich webových stránek, které výslovně přijímají a zobrazují nebo odkazují na toto oznámení o ochraně osobních údajů a které jsou námi vlastněny nebo provozovány.

Máme za to, že Vaše soukromí na internetu je velmi důležité. Níže uvedené oznámení o ochraně osobních údajů popisuje stávající zásady a postupy s ohledem na osobní údaje, které prostřednictvím webových stránek shromažďujeme, v rozsahu, v němž jsou takové osobní údaje chráněny platnými evropskými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Termín „osobní údaje“ se týká informací o Vaší osobě, z kterých je možné Vás identifikovat, nebo jste identifikovatelný, jako je např. Vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, a informace o tom, jak používáte naše služby. Toto oznámení o ochraně osobních údajů rovněž uvádí podrobnosti o dalších informacích, které shromažďujeme, například používáním souborů cookie nebo jiných technologií, které Vás nemusí osobně identifikovat.

1. Jaké informace shromažďujeme a jak tyto informace používáme?

Osobní údaje shromažďované prostřednictvím našich webových stránek

Naše webové stránky můžete používat k získání dalších informací nebo poskytnutí nákupu služeb. Když nakupujete naše služby nebo požadujete další informace nebo s námi jinak jednáte, můžeme o Vás shromažďovat informace, včetně osobních údajů, jako je například Vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a platební údaje, a údaje o Vašem požadavku nebo dotazu.

Použití osobních údajů

Informace, které se od zákazníků dozvíme, nám pomáhají přizpůsobit a neustále zlepšovat Vaše možnosti práce s našimi webovými stránkami a také nám pomáhají zlepšovat služby, které poskytujeme.

Vaše osobní údaje můžeme používat k následujícím účelům:

  • Můžeme Vám zasílat požadované informace o našich službách;
  • Vaše osobní údaje můžeme používat k tomu, abychom Vás kontaktovali, když to bude nezbytné nebo vhodné, například pokud budete mít dotaz ohledně některé z našich služeb;
  • Vaše osobní údaje můžeme používat pro plnění Vašich objednávek, při reakci na jakékoli reklamace a/nebo pro poskytování jakýchkoli požadovaných služeb;
  • Vaše osobní údaje můžeme používat pro vytvoření statistických dat o používání našich webových stránek a služeb;
  • Vaše osobní údaje můžeme používat interně k tomu, aby nám pomáhaly zlepšovat naše služby.

Budeme požadovat pouze údaje, které jsou odpovídající, relevantní a nejsou pro tyto účely nepřiměřené.

 

Automaticky shromažďované údaje prostřednictvím našich webových stránek

Kromě informací, které shromažďujeme tak, jak jsme popsali výše, používáme technologii k automatickému shromažďování informací o používání našich webových stránek. Náš webový server například automaticky zaznamenává, které stránky našich webových stránek si naši návštěvníci prohlížejí, jejich IP adresy a jaké webové prohlížeče naši návštěvníci používají. Tato technologie nám umožňuje kompilovat souhrnné informace o našich návštěvnících a o tom, jak používají naše webové stránky. Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na jiné stránky. Můžeme používat technologii pro sledování toho, jak často jsou tyto odkazy používány a které stránky na našich webových stránkách se naši návštěvníci rozhodnou prohlížet. Tato technologie nám opět umožňuje dozvědět se více o používání těchto hypertextových odkazů.

Budeme rovněž používat Vaši IP adresu, aby nám to pomohlo diagnostikovat problémy s naším serverem, a pro správu našeho webu. IP adresa je číselný kód, který identifikuje váš počítač v síti nebo v tomto případě na internetu. Vaše IP adresa se rovněž používá pro získání širších demografických informací (například vaší přibližné polohy, jako je vaše město nebo stát). Můžeme rovněž provést vyhledání IP adresy, abychom zjistili, z které domény přicházíte, abychom přesněji posoudili demografické údaje našich uživatelů.

Soubory cookie a jiné technologie

Abychom mohli shromažďovat údaje popsané v předchozím odstavci, používáme stejně jako většina webových stránek „soubory cookie“. Soubor cookie je malá informace, která se odesílá do vašeho prohlížeče a ukládá se na pevném disku vašeho počítače. Více informací o souborech cookie a o tom, jak můžete změnit svá nastavení, abyste vymazali nebo odmítli soubory cookie, naleznete zde.

2. Sdělení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdílíme, neprodáváme ani nedistribuujeme, pokud není v tomto oznámení o ochraně osobních údajů stanoveno jinak, a za těchto omezených okolností:

  • Vaše osobní údaje mohou být použity, abychom Vám mohli poskytovat informace o službách, které jste požadovali, nebo informace o službách nebo otázkách, o nichž se domníváme, že Vás mohou zajímat.
  • Můžeme sdílet, přenášet nebo sdělovat informace, abychom vyhověli zákonnému požadavku, za účelem výkonu spravedlnosti, interakce s databázemi pro boj proti podvodům, ochrany Vašich životně důležitých zájmů, ochrany zabezpečení nebo abychom přijali opatření související se zákonnou odpovědností. O jakémkoli takovém přenosu nebo sdělení Vás budeme informovat, jak je vyžadováno právními předpisy.

Bude-li to přiměřené, vynasnažíme se před sdělením osobních údajů třetí straně od ní smluvně vyžadovat, aby přijala odpovídající preventivní opatření, jakož i organizační opatření a pravidla zabezpečení za účelem ochrany těchto údajů a dodržení svých závazků důvěrnosti a platných právních předpisů.

3. Jak je to s odkazy na jiné stránky?

Můžeme přidat externí odkazy na jiné související webové stránky. Nezodpovídáme za obsah toho, co může být na těchto propojených webech. Existence jakéhokoli externího odkazu nenaznačuje, že souhlasíme s obsahem uvedeným na odkazovaném webu. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání těchto propojených webů.


4. Bude se toto oznámení o ochraně osobních údajů měnit?

Neustále zlepšujeme své metody komunikace a k našim webovým stránkám a stávajícím službám přidáváme nové funkce a prvky. Z důvodu těchto probíhajících změn, změn v právních předpisech a měnící se povaze technologie se budou naše postupy v oblasti dat čas od času měnit. Proto Vám doporučujeme, abyste si často kontrolovali veškeré aktualizace na této stránce. Jestliže se naše postupy v oblasti dat změní, budeme o změnách informovat Vás a místní úřad pro ochranu osobních údajů, pokud to vyžadují právní předpisy.


5. Jak se mohu ujistit o tom, že jsou informace, které se mě týkají a které o mně uchováváte, přesné a aktuální?

Po obdržení Vaší písemné žádosti a dostatečných informací, které nám umožní identifikovat vaše osobní údaje, Vám sdělíme, jaké osobní údaje o vás uchováváme, za což můžeme účtovat poplatek až do maximální výše povolené platnými právními předpisy. Rovněž opravíme, doplníme nebo vymažeme veškeré osobní údaje, které jsou nepřesné. Veškeré informace, které jste nám poskytli, můžete aktualizovat tak, že nás budete kontaktovat na níže uvedených adresách. Pokud nám nesdělíte, abychom Vaše osobní údaje vymazali, budou uchovávány po tak dlouhou dobu, jak bude potřebné pro splnění účelu/účelů, pro které byly shromážděny. Žádosti o vymazání osobních údajů podléhají veškerým platným zákonným a etickým ohlašovacím povinnostem nebo povinnostem uchovávání dokumentů, které nám byly uloženy.


6. Budete přenášet mé informace do zahraničí?

Pokud navštěvujete naše webové stránky z jiné země než z té, kde se nachází náš server (v současné době v Česká republika), budou mít různé komunikace nutně za následek přenos informací přes mezinárodní hranice. Nicméně s Vašimi osobními údaji budeme vždy nakládat v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Používáním našich webových stránek a tím, že s námi budete elektronicky komunikovat, souhlasíte s přenosem svých osobních údajů tak, jak je uvedeno v tomto bodu 6.


7. Jaký druh pravidel zabezpečení se používá pro ochranu mých informací?

Používáme vhodná pravidla technického a organizačního zabezpečení a snažíme se zajistit, aby kterákoli třetí strana, která naším jménem zpracovává vaše osobní údaje, používala vhodná pravidla technického a organizačního zabezpečení za účelem ochrany Vašich osobních údajů před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.


8. Obraťte se na nás s případnými dotazy.

Vaše komentáře k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů vítáme. Pokud budete mít jakékoli dotazy k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů nebo k jakékoli části našich služeb, můžete se na nás obrátit zasláním e-mailu na kontaktní email info@penzionulazni.cz nebo tak, že nám napíšete na adresu Penzion U lázní, Komenského 641, 788 15 Velké Losiny.

Tento dokument byl naposledy aktualizován 19. 5. 2018.